Bilanço

Bilanço, bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağladığı kaynakları gösteren mali tablodur. Varlıklar= Borçlar+ Öz Kaynaklar şeklinde de tanımlayabiliriz. Muhasebenin en önemli tablolarından biridir. İşletmenin finansal performansı bu tablo ile ölçülür.

Bilanço dört bölümden oluşur;

  1. Bilanço Başlığı: Bilanço başlığı altında mutlaka bulunması gereken üç madde vardır. Bunlar; bilanço kelimesi, işletmenin adı ve bilanço tarihidir.
  2. Aktif: Bilançonun sol tarafında işletmenin varlıklarını ve alacaklarını gösteren bölümdür.
  3. Pasif: Bilançonun sağ tarafında işletmenin kaynaklarını ve borçlarını gösteren bölümdür.
  4. Dipnotlar: Bilançonun daha anlaşılabilir olması için açıklamaların bulunduğu kısımdır.

BİLANÇO TÜRLERİ

  1. Hesap Tipi Bilanço: Varlıkların sol tarafta kaynakların sağ tarafta gösterildiği bilanço türüdür. Tek Düzen Hesap Planı bu sistemi benimsemiştir.

2. Rapor Tipi Bilanço: Varlıklar üstte kaynaklar altta gösterilir.

BİLANÇONUN YAPISI

Bilanço varlık ve kaynak olmak üzere iki ana bölümden oluşur.

Aktif(Varlık): İşletmenin sahip olduğu, bilançonun aktifinde yer alan ve para ile ifade edilebilen değerlere varlık denir. İkiye ayrılır.

Dönen Varlıklar: İşletmenin faaliyeti dönemi içinde yer alan ve sağladığı yarar o dönem içinde sona eren varlıklardır.

Duran Varlıklar: Satılmak amacıyla alınmayan, faaliyet dönemi içinde birden fazla dönem kullanılabilen varlıklardır.

Pasif(Kaynak): İşletme ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ve hizmet üretmek için gerekli varlıkların sağlandığı yerleri gösteren gruptur.

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar: Bir yıl ya da daha kısa süre içinde ödenmesi gereken borçları gösterir.

Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar: Bir yıldan daha uzun sürede ödenmesi gereken borçları gösterir.

Öz Kaynaklar: İşletmenin sermayesinin gösteren gruptur.

Daha önce yatırım şirketlerinde çalışmış ve 10 yıldır forex piyasasında işlem yapan biri olarak, bilgi ve tecrübelerimi sizlerle paylaşıyorum.

Aklına Takılanı Sor

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.